Rita Ļegčiļina-Broka. Apraksti

 
Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā no 16. jūnija skatām tekstilmākslinieces Ritas Ļegčiļinas-Brokas darbu personālizstāde “Apraksti”, parādot tekstilmākslinieces centienus savus radošos meklējumus veikt sasaistē ar padziļinātu teorētisko izpēti, tā iezīmējot Latvijas tekstilmākslā unikālus vaibstus. Izstāde Rēzeknē būs skatāma līdz 30. augustam.
 
Tekstilmāksliniece Rita Ļegčiļina-Broka dzīvo Ikšķilē, Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvusi maģistra grādu tekstilmākslā (2017), šobrīd studē LMA doktorantūrā. Izstādēs piedalās kopš 2016. gada, bet kopš 2017. gada ir Latvijas Tekstilmākslas asociācijas biedre. Māksliniece ir arī Ikšķiles Mūzikas un Mākslas vidusskolas vizuālās mākslas pedagoģe.
 
Ritas Ļegčiļinas-Brokas unikālos vaibstus Latvijas kultūrvidē iezīmē tekstilmākslinieces centieni savus radošos meklējumus veikt ciešā sasaitē ar padziļinātu teorētisko izpēti. Rēzeknē skatāmā izstāde “Apraksti” ir tekstildarbu (tekstilinstalācijas, fotogrāfiju sērijas, tekstilmozaīkas, tekstilkolāžas, tekstilgleznas un autortehnikā veidoti objekti) cikls, kas veidojies un tapis vairāku gadu garumā, ilgstoši un nopietni interesējoties un pētot, kāda ir krāsas izcelsme Latvijas tekstilajā kultūrā un uzskatot to par Latvijas tekstilmākslas būtiskāko sastāvdaļu. Tomēr māksliniece uzsver, ka, ļoti labi pārzinot šo tradicionālās krāsošanas tehniku, tomēr tekstildarbos nepiesaistās gadsimtos izstrādātajām receptēm un paņēmieniem, vairāk laikmetīgā domāšanā izmanto pašu ideju, ka krāsa iegūstama no vides.
 
Ritu iedvesmo uzskats, ka, lai gan dabiskā vide daudzviet izmainīta un kultivēta, arī pārmantotās tekstildarbu radīšanas tradīcijas un prasmes ne vienmēr uzturētas spēkā, tik un tā savā pirmbūtībā šejienes ļaužu apziņā ir dziļi ieausta apjēgsme par raksturīgo zemes un gaismas krāsu – tuvo, saprotamo, savējo un mūžīgo. Viņas radošajos meklējumos spēcīgs dzinulis ir interese par vietas izjūtu kā stimulu jebkurai mākslinieciskajai izpausmei. Māksliniece stāsta, ka vietējie dabas apstākļi noteikuši Latvijas iedzīvotāju krāsas izjūtas īpatnības – šeit vērojama savdabīga nianšu bagātība, ko sniedz piejūras klimats ar īpašo gaismu, tās nepārtraukto mainību. Lai gan sastopamas spilgtas krāsas, Latvijas dabā tās aizvien harmonizējas, rodot līdzsvaru starp kliedzošo un vienmuļību. Arī tekstilmākslu spēcīgi ietekmējusi daba – tajā pieejamo augu spektrs licis pamatus krāsu lietojuma tradīcijai un izpratnei. Rita Ļegčiļina-Broka tiekusies izzināt krāsas ceļu kopš Latvijas tekstiliju darināšanas pirmsākumiem līdz pat tās izmantojumam mūsdienu šķiedras mākslā. Šīs atziņas savukārt atspoguļojas mākslinieces pašas darinājumos. Viņa to komentē šādi: “Arī iepriekš bija tāda iekšēja prasība strādāt ar dabiskas izcelsmes materiāliem, vislabāk linu, bet, kad atklāju zemes krāsu, dabas krāsu, konkrētas vietas krāsu, kas krāso dabīgo šķiedru, tas viss saslēdzās un pārauga jaunā līmenī.”
 
Latviešu tautai piemītošā prasme caur vienu tēlu (piemēram, sudraba birzi, ziedošu smilgu) runāt par vispārējām vērtībām sajūtama arī Ritas Ļegčiļinas-Brokas darbos, – ar poētisku  vieglumu un fantāzijas brīvību radot ideālu pasauli, kas no reālās aizņemas vien ierosmes un līdzības. Saliedējies mirklīgais un ilgstošais, saturs cieši un neatdalāmi saistīts ar formu. Un saturs te ir daba šī vārda visplašākajā nozīmē. Savos meklējumos viņa atklājas kā visnotaļ latviska māksliniece ne tikai ar dabas izpratni, motīvu izvēli un krāsu izjūtu, bet arī caur to, ka prot parādīt savu skatījumu reizē dziļi izjusti, subjektīvi (atmodinot skatītājos sakarības ar personīgo pieredzi) un reizē objektīvi un vispārinoši; reizē distancēti un liriski. Šādas spējas pamatā ir dziļa cieņa pret savu kultūru, zemi un visu, kas ar to saistīts.
 
Ritas Ļeģčiļinas personālizstāde „Apraksti” Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā skatāma no 2020. gada 16. jūnija līdz 30. augustam katru dienu no 11.00 līdz 22.00, izstādes apmeklējums ikvienam interesentam ir bezmaksas. Izstādes norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Rēzeknes pilsētas dome.