Gada pārskats

Informācija ievietota pamatojoties uz 2015. gada 1. janvāra likumu "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība"  58.pantu.