Gada pārskats

Informācija ievietota pamatojoties uz 2015. gada 1. janvāra likumu "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība"  58.pantu.

PielikumsIzmērs
PDF icon SIA Austrumlatvijas koncertzāle 2022. gada pārskats (01.01.2022.-30.06.2022.) neauditēts1.54 MB
PDF icon SIA Austrumlatvijas koncertzāle 2022. gada pārskats (01.01.2022.-31.03.2022.) neauditēts2.66 MB
PDF icon SIA Austrumlatvijas koncertzāle 2021. gada pārskats6.86 MB
PDF icon Anketa par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu 2021. gadā829.08 KB
PDF icon Informācija par īpašuma struktūru 2021. gadā100.69 KB
PDF icon Informācija par katra saņemtā vai veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem 2021. gadā105.95 KB
PDF icon Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu 2021. gadā94.33 KB
PDF icon Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un finanšu rādītāji348.33 KB
PDF icon Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2021. gadā2.45 MB
PDF icon Naudas plūsmas un pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2021. gadā394.42 KB
PDF icon Nolikums par ziedojumu (dāvinājumu) uzskaiti628.12 KB
PDF icon Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 2021. gadā159.14 KB
PDF icon 2020. gada pārskats6.94 MB
PDF icon Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 2020. gadā162.02 KB
PDF icon Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un finanšu rādītāji 2020. gadā347.77 KB
PDF icon Anketa par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu 2020. gadā451.63 KB
PDF icon Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2020. gadā2.54 MB
PDF icon Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu 2020.95.73 KB
PDF icon Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma(dāvinājuma) summu un saņēmējiem 2020. gadā105.41 KB
PDF icon Informācija par īpašuma struktūru 2020. gadā100.78 KB
PDF icon 2019. gada pārskats (auditēts)7.8 MB
PDF icon Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 2019. gadā149.48 KB
PDF icon Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2019. gadā2.34 MB
PDF icon Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu 2019. gadā98.59 KB
PDF icon Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem 2019. gadā110.41 KB
PDF icon Informācija par īpašuma struktūru 2019. gadā104.71 KB
PDF icon Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu 2018. gadā94.22 KB
PDF icon Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem 2018. gadā106.86 KB
PDF icon Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2018. gadā2.26 MB
PDF icon Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 2018. gadā144.3 KB
PDF icon Informācija par īpašumu struktūru 2018. gadā100.03 KB
PDF icon 2018. gada pārskats (auditēts)6.68 MB
PDF icon Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 2017. gadā140.94 KB
PDF icon Informācija par īpašuma struktūru 2017. gadā100.09 KB
PDF icon Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2017. gadā2.25 MB
PDF icon Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem 2017. gadā110.09 KB
PDF icon Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu 2017. gadā94.08 KB
PDF icon Gada pārskats par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim (auditēts)7.09 MB
PDF icon Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2016. gadā1.62 MB
PDF icon Informācija par īpašuma struktūru 2016. gadā100.86 KB
PDF icon Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem 2016. gadā108.38 KB
PDF icon Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu 2016. gadā96.03 KB
PDF icon Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 2016. gadā136.72 KB
PDF icon Gada pārskats par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim 6.77 MB
Datne Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti 2015. gadā24.45 KB
Datne Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem 2015. gadā11.99 KB
Datne Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu 2015. gadā12.18 KB
Datne Informācija par īpašuma struktūru 2015. gadā11.96 KB
Datne Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā 2015. gadā12.51 KB
PDF icon Gada pārskats par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim7.44 MB
PDF icon Gada pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim7.64 MB