Pēctecība

Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā no 26. novembra līdz 5. janvārim apskatāma grafikas darbu izstāde, kurā savus darbus rāda grafikas meistari un mācekļi, dažādās grafikas tehnikās parādot katra mākslinieka radošo individualitāti.
Izstādē eksponēti Latvijā un ārzemēs pazīstamās grafiķes, litogrāfijas un praktiskās heraldikas meistares, Latvijas Mākslas akadēmijas un Daugavpils Universitātes docētājas Ilzes Lībietes darbi, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) docētājas, mākslinieces un dizaineres Diānas Apeles grafikas. Izstādē piedalās arī RTA profesionālā maģistra studiju programmas Dizains  studiju moduļa Grafiskais dizains absolventi  Sarma Delvere, Irēna Kivrāne (Ivanova), Ineta Zvonņikova, Nataļja Losāne un šobrīd programmā studējošie Ilze Kukule, Diāna Poševa, Agate Ignatoviča, Inese Dundure, Santa Miezīte, Kristīna Tribrate un Laura Greize.
2016. gada 1. un 2. decembrī RTA notiek piektā starptautiskā zinātniski praktiskā konference Māksla un mūzika kultūras diskursā, kur viens no darba virzieniem ir māksla un dizains. Grafikas izstāde iekļauta konferences pasākumu klāstā.
Izstādes nosaukuma “Pēctecība” saknes meklējamas triju paaudžu saskares punktos, SKOLOTĀJS/docētājs – SKOLĒNS/students tandēmā. Liels SKOLOTĀJS – ne tas, kurš vienkārši nodod zināšanas saviem skolēniem, bet tas, kurš modina viņos interesi par zināšanām un vēlmi tās iegūt patstāvīgi. SKOLOTĀJS skolēnam savā būtībā ir kā iedvesmas avots. SKOLOTĀJA lielums vienmēr tiek mērīts pēc skolēnu skaita, kuri pārspēj SKOLOTĀJU... Viduvējs skolotājs stāsta, labs izskaidro, ļoti labs skolotājs demonstrē, savukārt izcils iedvesmo... Pedagoģe un māksliniece Ilze Lībiete savā laikā ir iedvesmojusi grafikas mākslai savu studenti Diānu Apeli, kura savukārt turpina iedvesmot studentus radīt tālāk un neapstāties savā radošajā izaugsmē.
Izstādes darbos redzamajās grafikas tehnikās (linogriezums, kokgriezums, kokdzelums, kologrāfija, sausā adata un datordruka) izmantotie tehniskie līdzekļi nodrošina grafiskā tēla vispārinājuma pakāpi. Grafikā izpildītie darbi sevī koncentrē lielu, ekspresīvu spēku, izsaka satura un formas meklējumu intensitāti. Grafikas tehniku dzīvais process ir kustīgs, mainīgs, ar savām attīstības likumsakarībām un radošo potenciālu, kas apslēpts mākslinieku individualitātēs.