UZVEDUMS "ĶIRŠU KOKS". IVETA APKALNA, GUNDARS ĀBOLIŅŠ, JIRMV BĒRNU KORIS

Foto: Dagnija Bernāne