BOŅUKS 2015

2016. gada 28. februārī jau astoto reizi tika pasniegtas Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks” statuetes par paveiktajiem darbiem latgaliešu kultūrā 2015. gadā.

Svinīgā ceremonija katru gadu pulcē aktīvākos latgaliešu kultūras darboņus un atbalstītājus. „Boņuks 2015” ceremonijas pirmajā daļā bija iespēja piedzīvot festivālam „ORGANismi” tapušā muzikālā uzveduma „Saule. Bērni. Rainis” izrādi, bet otrajā daļā tika pasniegtas „Boņuks 2015” statuetes 19 nominācijās, taču kā katru gadu neiztka arī bez pārsteigumiem un muzikāliem priekšnesumiem.

Latgaliešu kultūras gada balva tiek rīkota ar nolūku apkopot labākos pagājušā gada veikumus un pasākumus, godināt aktīvākos Latgales kultūras pārstāvjus, popularizētājus, veicinot turpmāku jaunrades un kultūras daudzveidības attīstību.

Uzvarētāju sarakstu var skatīt te: http://latgalesgors.lv/lv/zinami-bonuks-2015-sanemeji

Latgaliešu kultūras gada balvas „Boņuks 2015” norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada, Daugavpils novada, Balvu, Kārsavas, Ciblas, Dagdas, Ludzas, Līvānu, Viļakas, Preiļu, Rugāju un Baltinavas novadu pašvaldības, Nacionālais Kino centrs.

Foto: Andrejs Vasjukevičs/ Latgales vēstniecība GORS