Vizuālā identitāte

Latgales vēstniecības GORS vizuālā identitāte ir veidota, balstoties uz zīmola pamatvērtībām un galveno ideju par Latgales vēstniecību un darbībā esošu radošo garu. Izmantojot grafiskus izteiksmes līdzekļus, identitāte izceļ un svin Latgales kultūras galveno mantojumu – valodu. Ar spilgtu dzīvīgumu tiek identificētas un uzsvērtas niansētas atšķirības no latviešu valodas, kas padara latgaliešu valodu īpašu un krāsainu. Vārds un valoda ir GORS identitātes pamats. Iesākumā bija vārds – netaustāms gars, kas top saredzams, sataustāms un sadzirdams GORS vizuālajos materiālos. GORS identitāte ir latgaliešu valodas dārguma svinēšana. GORS logotips ir centra vizuālās identitātes galvenais elements – tā pamatā ir zīmola nosaukums, kuru pārklāj krāsaina "O" burta birka, kas norāda uz latviešu un latgaliešu valodas atšķirībām konkrētajā vārdā. Tādējādi logotips iezīmē pamatu arī kopējai vizuālajai identitātei – grafiskajai spēlei, izceļot dažādu vārdu atšķirību un latgaliešu valodas īpatnības. GORS identitātes pamatā ir sešas krāsainas logotipa versijas, kas ir savstarpēji līdzvērtīgas un veido dzīvīgu identitātes krāsu paleti.

Latgales vēstniecības GORS vizuālā identitāte tapusi dizaina studijā "Asketic". Miķelis Baštiks, grafikas dizainers: "GORS dizaina procesā vēlējāmies izcelt stāstu par Latgales unikālo kultūras un valodas mantojumu. Nevis to paslēpt un nolikt malā kā sekundāru, bet tieši otrādi - to izcelt un svinēt. Izvēlējāmies stāstīt šo stāstu, izceļot latgaliešu valodas šķietamās īpatnības un padarot vārdu dažādības kā vienotu vizuālās identitātes rakstu. Izmantotās krāsas vizuālajā identitātē atspoguļo dzīvības, dziesmas un dzīves dažādību un krāsainību."