Ieskandināšanas svinības

Ar Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas un Latgales vēstniecības GORS simfoniskā orķestra koncertu Vasarsvētkos, 2013. gada 19. maijā sākās Latvijā pirmās jaunbūvētās reģionālās koncertzāles GORS atklāšanas pasākumi.

Latgales vēstniecības GORS Ieskandināšanas svinībās 19. maijā tika iespēlēti no Hamburgas atceļojušie koncertflīģeļi "Steinway&Sons" un bija klausāms Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas un Latgales vēstniecības GORS simfoniskā orķestra koncerts ar Jāni Stafecki pie diriģenta pults.

Simboliski, ka Latgales vēstniecības GORS atklāšanas pasākumi ieskanējās tieši Vasarsvētkos - laikā, kad atdzimst gan daba, gan paši cilvēki. Tikpat simboliski ir tas, ka pirmie, kas šo ēku ieskandināja, bija Latgales ļaudis. Uz Ieskandināšanas svinībām bija ieradušies vairāki Latgales vēstniecībai GORS nozīmīgi viesi un draugi, tai skaitā mājas arhitekti un būvnieki, garīdzniecības pārstāvji un kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende.