Austrumkalns spēlē Balzāmbārā.... (Rūtoj bite, rūtoj saule)

Austrumkalns spēlē Balzāmbārā.... (Rūtoj bite, rūtoj saule)