BAHS REIZ TRĪS. Ivetas Apkalnas solokoncerts. ORGANismi 2017

Ērģelnieces Iveta Apkalnas, kuras vārds šogad pasaulē vēl vairāk izskanējis pateicoties jaunatklātajai Hamburgas Elbas filharmonijai, soloprogramma festivālam tapusi, domājot par un ap Johanu Sebastiānu Bahu, "Svēto Trīsvienību" mūzikā, viņa nemirstīgo muzikālo mantojumu un ietekmi gadsimtu garumā. Trīs īsās koncerta daļās skanēja seši J. S. Baha "Šīblera korāļi" un komponista skaņdarbi trīsdaļu metrā  baroka ērģeļmūzikas zelta virsotne "Pasakalja" do minorā un "Čakona" no partitas vijolei solo re minorā pārlikumā ērģelēm. Lai atainotu senās un cēlās dejas pasakaljas pārtapšanu 20. gs. skatuves mūzikas valodā, izskanēja Dmitrija Šostakoviča traģikas pilnā Pasakalja no operas “Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta", kas ir vienīgais komponista oriģināldarbs ērģelēm. Programmu noslēdza romantiķa Ferenca Lista veltījums J. S. Baham – virtuozā un majestātiskā Fantāzija un Fūga par BACH tēmu.

Foto: Andrejs Vasjukevičs/ Latgales vēstniecība GORS