Projekts profesionālās mākslas pieejamībai

Pēc maijā saņemtā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uzaicinājuma sagatavot pieteikumu Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu saņemšanai, lai veicinātu profesionālās mākslas pieejamību dažādos Latvijas reģionos, Latgales vēstniecība GORS ir izstrādājusi projektu “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Latgales vēstniecībā GORS 2022.-2023. gadā” un septembrī ir noslēgts līgums par tā īstenošanu.

SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” iesniegtā projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt Latgales vēstniecības GORS darbību, kas vērsta uz profesionālās mākslas pasākumu pieejamību Rēzeknē un Latgales reģionā, tādējādi mazinot Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas, saglabātu darbavietas, paātrinātu organizācijas pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību. Projekta gaitā tiks veiktas darbības, kas nodrošinās Latgales vēstniecības GORS 2022. un 2023. gada mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošanu – koncerti, izrādes, kamermūzikas un džeza koncerti, starpžanru pasākumi, izstādes, kino, festivāli.

Projekta gaitā tiks atbalstīta SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”, nodrošinot mākslinieciskā pasākumu plāna programmas 2022. un 2023. gadam. Projekta kopējās izmaksas – 549 999,99 EUR, no kurām 467 499,99 EUR ir plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts. Līdz šim līdzīga finansējuma sadales programmu ir administrējis Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF).

Kultūras ministrijas izstrādātās ES fondu programmas mērķis ir atbalstīt kultūras nozares ilgtspēju, izaugsmi, jaunradi un ekonomisko aktivitāti, dodot stimulu nozarei atgūties pēc krīzes un stiprināt visa sektora spēju labāk reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem. Atbalsts profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paredzēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā".