Izstāžu projektu konkurss

Latgales vēstniecība GORS atklātā konkursā aicina pieteikt izstādes 2023.gadam
 

Jau septīto reizi Latgales vēstniecība GORS izsludina izstāžu projektu konkursu GORS Mākslas galerijā skatāmajām izstādēm. Arī šoreiz projektu konkursā izstādēm 2023. gadā aicināti piedalīties gan mākslinieki, gan izstāžu kuratori vizuālās mākslas, dekoratīvi lietišķās mākslas un dizaina jomā, piedāvājot grupu vai personālizstādes, kuratora veidotas u. c. izstādes. Pieteikumi konkursā tiek pieņemti līdz šī gada 20. maijam.

Mākslas galerijas tipa izstāžu telpa Latgales vēstniecība GORS tika atklāta 2016. gada februārī. Šajā laikā galerijā bijuši skatāmi gan unikāli, rezonansi raisoši, gan aizkustinoši, izzinoši un lielā daļā īpaši eksponēšanai Rēzeknē veidoti izstāžu projekti – gleznotāja Roberta Muža personālizstāde „Latvija. Ainava. Portrets”, Diānas Īves darbu izstāde „Saulainie nostūrīši”, tēlnieka un dizainera Āra Smildzera tēlniecības darbu izstāde „Selekcija“, Osvalda Zvejsalnieka personālizstāde „Pašportrets. Personība studijās”, mākslinieces Tajas Bellas (Taya Bell) pirmā personālizstāde Latvijā, mākslinieka Franciska Varslavāna un mākslinieces Frančeskas Kirkes darbu izstāde-projekts „Francisks un Frančeska”, Magones Boleiko personālizstāde „Paralēlās pasaules“, Anneles Slišānes Latvijas simtgadei veltītā tekstilmākslas izstāde „#100dečiLatvijai“, Aigara Bikšes tēlniecības darbu izlase “A. Bikšes cīņa ar tukšumu“, tekstilmākslinieka Rolanda Krutova personālizstāde „Pietauvot bezgalību“, mākslinieka Jura Soikana simtgadei veltīta izstāde “Maģiskais reālisms”, Vijas Zariņas gleznu izstāde “Uzgleznotā daba”, Romualda Geikina akvareļu gleznu izstāde “Konverģence” un vēl daudzi citi mākslas projekti.

Šis gads GORS Mākslas galerijā sākās ar Alekseja Naumova košo un vērienīgo gleznu izstādi “Pasaules ainava. Ņujorka, Parīze, Venēcija, Rīga, Honkonga, Kanē, Rundāle…”, ko turpināja tik pat košā, taču abstraktā Kristīnes Kutepovas izstāde “Cita realitāte”. Šogad GORS Mākslas galerijā iecerētas vēl vairāku citu labi pazīstamu mākslinieku, piemēram, Leonarda Laganovska, Signes Vanadziņas, Arta Butes, Anatolija Šandurova un Karinē Paranjancas darbu izstādes.

Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerija ir viena no apmeklētākajām mākslas ekspozīciju vietām ne tikai Latgales reģionā, bet visā Latvijā, dodot iespēju iepazīties ar augstvērtīgiem mākslas darbiem un stāstiem ļoti plašam interesentu lokam. GORS Mākslas galerijā 2023. gadā plānotas piecas līdz sešas izstādes, vienas izstādes apskatei paredzot aptuveni divus mēnešus. Iespējams, kāda no izstādēm varētu tikt pārcelta uz 2024. gada sākumu, iepriekš to saskaņojot ar izstādes mākslinieku un kuratoru.

Plašāka informācija par izstāžu projektu konkursu un pieteikšanās iespējām atrodama Latgales vēstniecības GORS mājaslapas sadaļā „Izstādes” . Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijas izstāžu kuratori Gunu Kalnaču (+371 29112872) vai Latgales vēstniecības GORS mākslas izstāžu koordinatori Līgu Vaičuli-Kozlovsku (gors.izstades [at] rezekne.lv; +371 26387783).

 
NOLIKUMS
 

Projektu konkursa organizētājs: Latgales vēstniecība GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”).
Latgales vēstniecības GORS adrese: Pils ielā 4, Rēzekne (4. stāvā), Rēzekne, LV-4601
Saziņaigors.izstades [at] rezekne.lv vai 26387783 (GORS mākslas izstāžu koordinators).

1. Konkursa mērķis
Lai turpinātu veidot Latgales vēstniecību GORS (turpmāk – GORS) kā vienotu nacionālas nozīmes kultūras telpu un nodrošinātu līdzsvarotu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu visās pārstāvētajās jomās, GORS iedibina atklātu ikgadēju izstāžu projektu konkursu.

2. Konkursa priekšmets
GORS izsludina konkursu par tiesībām rīkot izstādes māksliniekiem un kuratoriem vizuālās mākslas, dekoratīvi lietišķās mākslas un dizaina jomā, kā arī ar kultūrizglītību, kultūras mantojumu saistītās jomās.

3. Konkursa grafiks un materiāli
- Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā uz nākamo kalendāro gadu;
- Projekta pieteikumus pieņem līdz 2022.  gada 20. maijam;
- Konkursa pieteikumu izskatīšana ilgst vienu mēnesi, rezultāti tiek paziņoti, nosūtot elektroniski uz iesniedzēja norādīto e-pastu;
- Informācija par konkursa noteikumiem pieejama Latgales vēstniecības GORS mājaslapā http://latgalesgors.lv/izstades .

4. Konkursa dalībnieki:
- Konkursā var pieteikt grupas vai personālizstādes, kuratora veidotas izstādes, informatīvi izglītojošas u.c. izstādes saskaņā ar GORS darbības mērķiem;
- Izstādēm var būt komerciāls raksturs;
- Juridiska vai fiziska persona, kas iesniedz izstādes pieteikumu, piekrīt visiem konkursa noteikumiem un ir atbildīga par sniegto ziņu patiesumu.

5. Projekta saturs un noformējums
5.1. Pieteicējam jāiesniedz:
- anketa (1. pielikums);
- izstādes apraksts un izstādes koncepcija;
-ziņas par plānoto eksponēšanas veidu saskaņā ar GORS pieejamo izstāžu aprīkojumu (2. pielikums), kā arī cita būtiska informācija par izstādes tehnisko realizāciju;
- mākslinieka/-u CV, kuratora CV;
- vismaz 5 vizuālie pielikumi, kas sniedz ieskatu plānotās izstādes saturā un ļauj novērtēt darbu māksliniecisko kvalitāti;
- cita informācija un vizuālie pielikumi, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu.
5.2. Projekta noformējums un iesniegšana
Projekts iesniedzams elektroniski uz gors.izstades [at] rezekne.lv vai aizpildīts tiešsaistes anketā, kas atrodama GORS mājaslapas izstāžu sadaļā. 

6. Projektu izskatīšanas kārtība
- Konkursā tiek izvērtēti iesniegtie projekti un punktā 1.3. atrunātajā kārtībā tiek paziņoti konkursa rezultāti;
- Konkursā par galvenajiem vērtēšanas kritērijiem tiek izvirzīta projekta mākslinieciskā kvalitāte, idejas unikalitāte un atbilstība GORS kā nacionālas nozīmes kultūrtelpas prasībām kopējā kultūras produkta piedāvājuma kontekstā;
- Saskaņojot konkursā apstiprināto izstāžu projektu māksliniecisko kvalitāti un saturisko konceptu ar GORS pārējo piedāvāto produktu tematiku, GORS izstāžu kurators sadarbībā ar konkursa izvērtēšanas komisiju izveido nākamā kalendārā gada izstāžu plānu, katrai izstādei paredzot laiku līdz 2 mēnešiem, kas tiek publicēts GORS mājaslapā;
- GORS izstāžu kurators patur tiesības 1-2 izstāžu projektus katru 2 kalendāro mēnešu garumā aizpildīt ar uzaicinātiem izstāžu projektiem ārpus konkursa.

7. GORS tiesības un saistības
- GORS patur tiesības mainīt izstādes norises datumus kopējā piedāvājuma kontekstā un izvirzīt savas prasības izstādes dizainam saskaņā ar telpu ergonomiskajām prasībām un ēkas funkcionalitāti. Izstādes laikā tiek izmantoti tikai GORS producēti vai iepriekš saskaņoti projekta iesniedzēja publicitātes materiāli.
- GORS apņemas konkursā apstiprināto projektu realizācijā ieguldīt sekojošus resursus:

  • Nepieciešamības gadījumā transportu eksponātu nogādāšanai līdz GORS un atpakaļ (Latvijas teritorijā);
  • ​Mākslas darbu apdrošināšanu izstādes laikā;
  • Publicitātes nodrošināšanu GORS vispārpieņemtajā kārtībā, izmantojot projekta pieteicēja sagatavotu un iesniegtu informāciju;
  • Mākslas darbu tirdzniecību saskaņā ar līgumu par izstādes darbu publiskošanu;
  • GORS pieejamā izstāžu aprīkojuma izmantošanu un izstādes montāžu un demontāžu;
  • Sadarbību organizatorisku jautājumu risināšanā ar GORS izstāžu kuratoru, kas uzsākama vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms izstādes norises laika un turpinās līdz projekta noslēgumam.

Konkursa nolikums PDF formātā: ŠEIT

Informācija par tehnisko nodrošinājumu: ŠEIT

Pieteikuma anketa .docx formātā: ŠEIT

Pieteikuma anketas SAITE sūtīšanai.