Trīs pasaules pirmatskaņojumi

Latvijas Radio koris un Vestards Šimkus satiekas trīs pasaules pirmatskaņojumos.

Latvijas Radio koris, diriģents Sigvards Kļava un pianists Vestards Šimkus aicina uz koncertu "Atspulgi" 16. oktobrī Latgales vēstniecībā GORS. Korim un Vestardam Šimkum šis būs pirmais kopdarbs. Koncertā varēs novērtēt trīs pasaules pirmatskaņojumus – Pētera Vaska "The Fruit of Silence", Jura Karlsona "LAG'RIME DELL' ANIMA" un Vestarda Šimkus 2. Klavierkoncertu. Skanēs arī Deivida Langa, Hansa Otes, Pētera Butāna, un Bernata Vivankosa mūzika.

Programmas idejas autors Sigvards Kļava par šo ieceri saka: "Impulss "Atspulgiem" radās no pašas mūzikas skaņu raksta – kad ūdenī iemet akmentiņu, veidojas mazi vilnīši, atspulgi... Līdzīgi kā krītošas zvaigznes debesīs – tas būs rāms un apgarots domu un sajūtu plūdums. Telpas un skaņas saspēle, kas veido skanisku kolāžu."

Komponists Juris Karlsons par savu jaundarbu "Dvēseles asaras" teic: "Nevarēju atrast iecerei piemērotu dzeju, tāpēc tekstu uzrakstīju pats. Lai doma būtu skanīgāka, to tulkoju itāliski. Tas ir veltījums izciliem Latvijas mūziķiem – Sigvardam Kļavam, Radio korim un Vestardam Šimkum."

Pēteris Vasks par otro versiju savam sākotnēji rakstītajam a cappella darbam saka: "Tā ir pavisam klusa meditācija par ceļu. Uz šī ceļa stabiņiem ir piecas norādes – lūgšana, ticība, mīlestība, kalpošana, miers. Ar šo darbu vēlos atgādināt par šāda ceļa esamību."

Koncerta dalībnieks Vestards Šimkus: "Ideja par koncertžanra skaņdarbu neparastam ansamblim – klavierēm un korim bez orķestra – manī mājoja jau ilgāku laiku, un Otrais klavierkoncerts "Man labvēlīgā tumsā" ir tās īstenojums. Darbs ir viendaļīgs, taču tajā ir sakoncentrēti koncertžanram raksturīgie elementi – aktīva saspēle starp solistu un kori (kurš savā ziņā spēlē orķestra lomu), nedaudz pārveidota sonātes forma kā muzikālā stāstījuma pamatelements un virzītājspēks, kā arī izvērsta solista kadence, kura šajā gadījumā atrodas skaņdarba sākumā un vienlaicīgi arī kalpo kā minētās sonātes formas ekspozīcija."

Koncerts "Atspulgi" ar Latvijas Radio kora, diriģenta Sigvarda Kļavas un pianista Vestards Šimkus piedalīšanos notiks 16. oktobrī plkst. 19 Latgales vēstniecības GORS Lielajā zālē. Programma izskanēs arī 17. oktobrī Rīgas Domā.

Koncertu rīko VSIA "Latvijas Koncerti". Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās visā Latvijā, tai skaitā Latgales vēstniecībā GORS Rēzeknē, Pils ielā 4, kā arī tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.lv.